Uczelnie Fahrenheita na Expo 2020

Przedstawiciele Uczelni Fahrenheita wzięli udział w targach Expo 2020 w Dubaju. Ich obecność na wystawie światowej zbiegła się z Tygodniem Nauki Polskiej trwającym od 17 do 23 lutego 2022 r. oraz z Dniem Nauki Polskiej przypadającym 19 lutego 2022 r. Gdański Uniwersytet Medyczny reprezentowali dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji oraz Adam Tuszyński z Sekcji Promocji. Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w wydarzeniu uczestniczyły Monika Zdroik, kierownik Zespołu Promocji oraz Dominika Brulińska, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej. Politechnikę Gdańską reprezentowały z kolei Anna Modrzejewska, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej oraz Monika Czerepak, zastępca kierownika DMWA.

 Stoisko Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego cieszy się sporym zainteresowaniem gości. Osoby pytają głównie o kierunek lekarski, ale też o ogólne kwestie związane z pobytem w Polsce, specjalizacjami, chętnie słuchają o Uczelni. Nie brakuje również pytań o etapy rekrutacji, wysokość czesnego itp. Udało się nam pozyskać kilka cennych kontaktów – mówił dr hab. Sławomir Wójcik.

 Pomimo pandemii i wysokiej temperatury ludzie chętnie podchodzą do stoisk przygotowanych przez uczelnie z Polski, rozmawiają i oglądają przygotowane materiały filmowe. Ogromne wrażenie robi na naszych gościach Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej oraz to, że jesteśmy uczelnią badawczą – dodawał Adam Tuszyński.

Pobyt na Tygodniu Nauki Polskiej w Dubaju był jedną z pierwszych okazji do zaprezentowania się jako Związek Uczelni Fahrenheita za granicą. Wspólna inicjatywa 3 prężnych uczelni publicznych z Gdańska robiła duże wrażenie na odbiorcach. W prezentacjach przed publicznością przedstawialiśmy nie tylko naszą ofertę edukacyjną, ale także region i Gdańsk, bo wiemy, że dla młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów, bardzo ważne jest nie tylko co, ale i gdzie studiują – wyjaśniała Monika Zdroik.

Reprezentanci Uczelni Fahrenheita w Dubaju

Potencjalni kandydaci na studia, odwiedzający stoisko Uniwersytetu Gdańskiego dopytywali głównie o ofertę kierunków związanych z biznesem, dzięki czemu mogliśmy zaprezentować ofertę Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania UG. Dużym zaskoczeniem byli odwiedzający z Polski, którzy także dopytywali o ofertę edukacyjną. Dodatkowo spotkanie z przedstawicielami Sorbonne University Abu Dhabi pozwoliło na podjęcie rozmów o potencjalnej współpracy w zakresie wymiany akademickiej – podkreślała Dominika Brulińska.

– Obecność FarU na stoisku polskiego pawilonu na Expo Dubaj 2020 podczas Tygodnia Nauki Polskiej, to niewątpliwie duże wydarzenie dla naszych uczelni. Mieliśmy okazję zaprezentować swoją ofertę edukacyjną i przedstawić osiągnięcia naszych naukowców, nie tylko potencjalnym kandydatom na studia, ale także światowej klasy uniwersytetom, takim jak Sorbone University Abu Dhabi oraz United Arab Emirates University (UAEU). W trakcie rozmów z partnerami z uczelni wyższych okazało się, iż nasze programy nauczania są w wielu obszarach zbieżne. Istnieje zatem potencjał do nawiązania współpracy w przyszłości – wskazywała Anna Modrzejewska.

W polskim pawilonie w Dubaju gościli przedstawiciele licznych krajowych ośrodków akademickich, w tym trzech największych uczelni Pomorza. Jednym z głównych punktów wydarzenia była wystawa Poland the Heart of Europe ukazująca historię i dorobek polskiej medycyny. Delegaci uczelni członkowskich FarU zaprezentowali 15 tysiącom gości z całego świata oferty kształcenia swoich jednostek oraz plany inicjatyw zorientowanych na zwiększenie ich umiędzynarodowienia. Podjęte działania miały na celu przedstawienie Gdańska jako silnego, a jednocześnie przyjaznego studentom ośrodka akademickiego oraz nawiązanie kontaktów, które w przyszłości zaowocują współpracą zarówno w obszarze dydaktyki, jak i prowadzonych badań. Podczas prezentacji gdańskich uczelni szczególną uwagę skupiono na medycynie oraz naukach technicznych, co wpisało się w trend dostrzegalny na tegorocznych polskich wystawach.

Reprezentanci Uczelni Fahrenheita w Dubaju

 

Pojawienie się tematów związanych z nauką i jej umiędzynarodowieniem podczas Expo 2020 w Dubaju bardzo nas cieszy, bo jest docenieniem potencjału polskiego środowiska. Wybór tematyki medycznej nie jest przypadkowy. W czasie pandemii to tematy szczególnie istotne. Dodatkowo to moment, w którym znacznie zwiększyło się wśród arabskiej młodzieży zainteresowanie studiami w Polsce – szczególnie w dziedzinach takich jak medycyna i nauki techniczne. A tłumy na wydarzeniach w Dniu Nauki Polskiej pokazują, że był to dobry wybór – mówiła dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Tydzień Nauki Polskiej na Expo 2020 to inicjatywa Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, której celem jest promocja polskich naukowców oraz badań. Przedstawiciele FarU koordynowali swoje działania z Agencją, aby w spójny sposób zbudować pozytywny wizerunek polskiej, a przede wszystkim pomorskiej nauki. Wzięli oni udział w oficjalnych rozmowach m.in. z reprezentantami szkoły językowej IS Dubai oraz Uniwersytetu Paryskiego (Sorbony), podczas których poruszono tematykę organizacji kursów językowych dla studentów, a także nawiązanie międzynarodowej współpracy akademickiej. Głównym gościem spotkania 21 lutego 2022 r. był prof. Ahmed Murad, Professor & Associate Provost for Research z United Arab Emirates University, który przedstawił swoją uczelnię i omówił jej możliwości oraz potencjał.