Uczelnie Fahrenheita z nagrodą specjalną w plebiscycie Pomorskie Sztormy

Kapituła konkursowa plebiscytu Pomorskie Sztormy przyznała Uczelniom Fahrenheita nagrodę specjalną - Medal Karty Trójmiasta za współpracę i podejmowane działania na rzecz jak najlepszego wykorzystania potencjału trzech uczelni członkowskich. 
 

wręczenie Medalu Karty Trójmiasta w plebiscycie Pomorskie Sztormy

Statuetkę odebrał prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita wraz z prof. Barbarą Wikieł, prorektor ds. studenckich Politechniki Gdańskiej oraz prof. Sylwią Mrozowska, prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

– Dziękuję za dostrzeżenie i docenienie naszej inicjatywy współpracy – podkreślił prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Naszym celem jest stworzenie na Pomorzu silnego, zauważalnego na świecie ośrodka akademickiego, który będzie magnesem przyciągającym najzdolniejszych ludzi do podejmowania tutaj pracy i nauki.

Medal mogą otrzymać osoby, firmy i instytucje, które w największym stopniu przyczyniły się do realizacji postulatów Karty Trójmiasta podpisanej w 2007 r. z inicjatywy Gazety Wyborczej Trójmiasto przez prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz ówczesnego Marszałka Województwa. Uroczystość wręczenia statuetek w plebiscycie Pomorskie Sztormy odbyła się 23 marca br. w Olivia Star w Gdańsku. 

Podczas tegorocznej edycji Sztorm Naukowy trafił do prof. Bartosza Karaszewskiego, kierownika Katedry Neurologii GUMed, za opracowanie pionierskiej metody terapeutycznej leczenia udarów mózgu u pacjentów przyjmujących doustnie antykoagulanty. 

fot. Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl