Wspieramy działania Obszaru Metropolitalnego

Prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego reprezentował Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita podczas kongresu Smart Metropolia odbywającego się 6 września br. w Gdańsku. Organizatorem konferencji był Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, a tegoroczne hasło spotkania to INTELIGENTNY SAMORZĄD.

W procesie budowania metropolii ważne jest dostrzeżenie potencjału intelektualnego, jaki zgromadzony jest w środowisku akademickim – powiedział rektor prof. Piotr Stepnowski i zadeklarował wsparcie uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni im Daniela Fahrenheita.

Podkreślając siłę oddziaływania trzech uczelni FarU, prof. Piotr Stepnowski zadeklarował poparcie dla ustawy metropolitalnej, która  od roku czeka na głosowanie w Sejmie. Dzięki niej Pomorze zyskałoby prawo do dysponowania ponad 200 mln zł na potrzeby mieszkańców.   

Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o największych wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami. Wśród głosów ekspertów z zakresu mobilności, dostępności, nowych technologii, e-usług, cyfryzacji, a także działaczy miejskich, polityków i samorządowców mocno wybrzmiał głos Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, który podkreślił, że uczelnie są częścią organizmu miejskiego – miasta tworzą studenci, pracownicy, na rzecz rozwoju metropolii pracują naukowcy, prowadząc badania jakości życia w miastach w wielu jego aspektach.  

- Wiemy, że podobnie jak samorządy, naszą siłę widzimy w konsekwentnym łączeniu naszych działań, które, mamy nadzieję, przybliżają nas do jednego, silnego i skonsolidowanego ośrodka akademickiego na Pomorzu – dodał prof. Stepnowski.  

Ponadto uczelnie jako miejsce synergii młodości, doświadczenia i nauki mogą wzbogacić wypracowane na tegorocznym kongresie założenia szerokiego wykorzystania przez inteligentne samorządy nowoczesnych technologii, które mają usprawnić życie mieszkańców obszaru metropolitalnego.