Wspólna misja popularyzacji nauki – porozumienie Uczelni Fahrenheita i Hevelianum

Prezentacja i promocja osiągnięć naukowych to część założeń porozumienia o współpracy podpisanego przez Hevelianum i Uczelnie Fahrenheita. W ramach wspólnie prowadzonych działań będzie nie tylko popularyzowana nauka, ale również zrównoważony rozwój.

 

Dokument sygnowano 21 lutego w Wozowni Artyleryjskiej na terenie Hevelianum.

Efektów współpracy można się spodziewać już 28 maja podczas Pikniku Nauki Fahrenheita. Motywem przewodnim wydarzenia będą działania na rzecz poprawy jakości życia i kondycji naszej planety, opisane przez ONZ jako cele zrównoważonego rozwoju.

Jednym z filarów działalności uczelni wyższych jest wspólne dobro – mówi prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ważnym aspektem naszej misji, obok kształcenia specjalistów we wszystkich niemal dziedzinach, jest również szeroko pojęta edukacja ekologiczna i kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko. Realizowanie ich w sposób zrównoważony i odpowiedzialny jest kluczowe w obliczu globalnych wyzwań, z którymi mierzymy się wszyscy.

prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor GUMed


Na Górze Gradowej stanie miasteczko naukowe. Na najmłodszych będzie czekać strefa zabaw. Na nieco starszych i ich rodziców – bogaty program umożliwiający odkrywanie nauki przez zabawę, m.in. spektakularne science show. Obecność już potwierdzili Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy bloga popularnonaukowego Crazy Nauka. Organizatorzy zadbają m.in. o minimalizację zużycia plastiku i papieru.

Pierwszy Piknik Naukowy przygotowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański i Hevelianum odbył się na Górze Gradowej w ostatnią niedzielę maja 2022 roku.

– Liczne namioty stanęły na głównym placu, z atrakcji  skorzystało ponad 3000 odwiedzających – wspomina Paweł Golak, dyrektor Hevelianum. – Mam nadzieję, że podpisane dzisiaj porozumienie nie tylko pomoże nam powtórzyć sukces zeszłorocznego wydarzenia, ale i zdoła je wzbogacić o nowe aspekty. Każda z instytucji wnosi bowiem swoje wartości. Domeną Hevelianum jest ekologia, a wielkim potencjałem doświadczenie edukatorów na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

W Gdańsku stawiamy na budowanie wspólnoty, a podpisane dziś porozumienie pozwoli na spójny kierunek także w zakresie edukacji. Niezależnie, czy będzie ona dotyczyła tematów zielonych, historycznych czy technicznych. Cieszę się, gdyż taki wymiar współpracy jest atrakcyjną formą przekazywania najaktualniejszej wiedzy i popularyzacji nauki. To także możliwość zaangażowania edukatorów na co dzień pracujących w Hevelianum w działania prowadzone przez uczelnie – dodaje Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Na co dzień zajmujemy się nauką i dydaktyką, ale podczas Pikniku Nauki Fahrenheita możemy podzielić się tą pasją z innymi, a także pokazać, jaki wpływ ma praca naukowców na naszą rzeczywistość. W obliczu postępujących zmian klimatycznych tę pracę szczególnie widać w prowadzonych badaniach czy ekspertyzach, choć jej zakres jest znacznie większy, bo przecież na linii nauka społeczeństwo występuje wiele zależności. O tej relacji i zrównoważonym rozwoju będziemy dużo mówić podczas tegorocznego pikniku – mówi prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

 

fot. Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Sygnatariusze porozumienia

  • Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
  • Paweł Golak, dyrektor Hevelianum
  • prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
  • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego
  • prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

-----------------------------------------

Hevelianum to centrum nauki, które za główną siedzibę ma XIX-wieczne zabudowania fortu Góry Gradowej. Znajdują się w nich wystawy matematyczno-przyrodnicze i historyczne. Z oferty zajęć edukacyjnych mogą skorzystać tu osoby indywidualne i szkoły. Od stycznia 2022 roku działa również nadmorska filia Hevelianum – Dom Zdrojowy w Brzeźnie, miejsce edukacji ekologicznej. Hevelianum otrzymało tytuł „Popularyzator Nauki” w kategorii „Instytucja” przyznawany przez PAP (2021). 

Więcej informacji na stronie: hevelianum.pl