Wspólne seminaria naukowe FarU

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego są organizatorami cyklu spotkań naukowych online z ekonomii i zarządzania skierowanych do społeczności akademickiej FarU.

Podczas najbliższego seminarium, które odbędzie się  20 stycznia br. o godzinie 17:00 swój potencjał naukowy i obszary badawcze przedstawi Wydział Zarządzania i Ekonomii PG. Link do transmisji znajduje się na stronie.

Gospodarzem pierwszego wydarzenia był Wydział Ekonomiczny UG. Spotkanie odbyło się 2.12.2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Celem inicjatywy jest wymiana myśli naukowej wśród przedstawicieli uczelni członkowski FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Szeroka dyskusja naukowa i prezentowane w niej różne perspektywy widzenia współczesnych zagadnień gospodarczych i społecznych, umożliwiają tworzenie międzyuczelnianych grup badawczych oraz zdobywanie wspólnych projektów.

Połączenie wysiłków badawczych z trzech uczelni zwiększa rangę i prestiż gdańskiego ośrodka naukowego w zakresie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Wzajemne poznanie warsztatu badawczego, często tych samych metod badawczych, niezależnie od ich zastosowań w zagadnieniach medycznych, technicznych czy ekonomicznych, ułatwia doskonalenie metodologii badań w odniesieniu do nowych wyzwań, mających najczęściej więcej niż jeden wymiar.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Politechniki Gdańskiej.