Współpraca FarU z InvestGDA

Ocena możliwości zagospodarowania przestrzennego potencjalnych obszarów rozwoju przemysłu, realizacja projektów okołoportowych, logistycznych i usługowych, poszukiwanie rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych narzędzi i produktów z obszaru zarządzania i finansów – to jedne z głównych perspektyw przyszłej współpracy pomiędzy Związkiem Uczelni Fahrenheita (FarU) i Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA). Umowę w tej sprawie zawarto 14 grudnia 2021 r. na Politechnice Gdańskiej.

Podczas podpisania umowy ramowej o współpracy FarU reprezentował prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i przewodniczący Zgromadzenia Związku, natomiast ze strony InvestGDA obecni  byli: prezes Marek Ossowski oraz wiceprezes zarządu Maciej Cieślik.

– Dysponujemy potencjałem oraz zasobami trzech uczelni i jesteśmy otwarci na współpracę na wielu płaszczyznach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności Gdańska – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, przewodniczący Związku. – Aktywne wspieranie otoczenia społeczno-gospodarczego naszych uczelni to jedno z głównych zadań FarU, a zawarcie dzisiejszego porozumienia oznacza duże korzyści zarówno dla nas, jak i spółki InvestGDA.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca ze Związkiem Uczelni Fahrenheita przyczyni się nie tylko do wzmocnienia potencjału gospodarczego, ale także do większej rozpoznawalności Gdańska, jako miasta otwartego na innowacje, badania i rozwój. Gdańskie uczelnie zrzeszone pod jednym szyldem to bowiem nie tylko większe możliwości, ale i silniejsza marka – powiedział Marek Ossowski, prezes IvestGDA.

Maciej Cieślik, wiceprezes zarządu InvestGDA dodał, że dzięki nawiązaniu stałej współpracy wzrośnie potencjał wzajemnego wsparcia kompetencyjnego i regularnej wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami InvestGDA a kadrą naukową  Związku.

W ramach zawartej umowy FarU i InvestGDA deklarują współdziałanie m.in. w następującym zakresie:

  • oceny możliwości zagospodarowania przestrzennego potencjalnych obszarów rozwoju przemysłu, realizacji projektów i funkcji okołoportowych, logistycznych i usługowych w Gdańsku; z uwzględnieniem optymalizacji warunków rozwoju, w tym przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie Gdańska,
  • poszukiwania rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających zagospodarowanie terenów oraz budowy na terenie Gdańska i okolic,
  • poszukiwania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny zarządzania, finansów i rachunkowości.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Najważniejszym zadaniem Związku jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą. Jego działania koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych szkół doktorskich.

InvestGDA (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego) to zespół fachowców działający na rzecz gospodarczego rozwoju Gdańska od 2008 r. Celem działań InvestGDA jest tworzenie optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie Gdańska.

podpisanie umowy

od lewej: wiceprezes zarządu InvestGDA Maciej Cieślik, rektor PG i przewodniczący Zgromadzenia Związku prof. Krzysztof Wilde oraz prezes InvestGDA Marek Ossowski

fot. Krzysztof Krzempek/PG