XIII konferencja PACTT 2023 r. – dobre praktyki i wymiana doświadczeń w transferze technologii

Przedstawiciele środowisk zajmujących się transferem technologii w Polsce spotkali się w Gdańsku podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. Wydarzenie było zorganizowane przez Centra Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, pod patronatem Uczelni Fahrenheita oraz Fundację PACTT, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

 

Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, prezes Urzędu Patentowego RP oraz przedstawiciele władz trzech uczelni: prof. dr hab. Marcin Gruchała (rektor GUMed), dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG (prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju UG), prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański (prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG) oraz prof. dr hab. Inż. Adriana Zaleska-Medynska (dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita).

Konferencję otworzył prof. dr hab. Marcin Gruchała - Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie prelegenci zaprezentowali tematy dotyczące transferu wiedzy i ochrony własności intelektualnej: odbyło się kilka prezentacji, m.in. na temat konsolidacji centrów transferu technologii (dr Katarzyna Waligóra-Borek, CTT GUMed) oraz raportu OECD Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i European Commission dotyczącego własności intelektualnej w Polsce (Prezes UPRP Ewa Demby-Siwek). Christophe Haunold (Prezes Association of Knowledge Transfer Professionals ASTP) wskazał strategiczne wyzwanie, przed którymi stoją centra transferu technologii.

W kolejnej części konferencji poruszono takie tematy jak: przygotowanie zespołu naukowego do komercjalizacji (Marta Zgagacz, University of Colorado Boulder) opowiedziała o Dobrych praktykach University of Colorado Boulder, programy wspierające procesy komercjalizacji w polskich organizacjach badawczych, programy fundacji na rzecz nauki polskiej, FENG (Marcelina Firkowska, FNP Foundation for Polish Science) oraz podsumowanie raportu z ewaluacji transferu wiedzy i technologii polskich jednostek badawczych za rok 2021 (Magdalena Knapp, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dariusz Parzych, Politechnika Warszawska).

W kolejnym dniu, Łukasz Gołąbek, Wiceprezes Zarządu (Netrix Ventures) przedstawił tematykę inwestowania w start-upy deep-tech. Z kolei, Michał Chwieduk – Kierownik Projektu ESA BIC Poland opowiedział o potencjale innowacji sektora kosmicznego. 

Jakub Jasiczak (Przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych) opowiadający o roli CTT i Spółek Celowych w zwiększaniu wpływu badań naukowych prowadzonych w uczelni. 

Prof. dr hab. Sebastian Granica i Prof. dr hab. Jakub Piwowarski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) na przykładzie MICROBIOTA MED - podzielili się dylematami na styku nauki z biznesem, z punktu widzenia naukowców .

Doświadczeniami z akceleracji spin-offów ICT - od identyfikacji potencjału do licencji podzielił się Jacek Pluciński (University of Luxembourg).

O wsparciu sektora nauki w ramach FENG mówiła Natalia Załużna, Naczelnik Wydziału Zarządzania Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a Magdalena Filipek-Marzec (Polska Izba Rzeczników Patentowych) podzieliła się doświadczeniami z zakresu naruszenia praw i monitorowania rynku  -  "Udzielenie patentu i co dalej?" 

Stan realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz założenia nowego programu wspierającego transfer technologii przedstawił Piotr Krasiński, z-ca Dyrektora Departamentu i Rozwoju (Ministerstwo Edukacji i Nauki)

O aspektach wdrożenia FOSS Compliance w praktyce - OSPO (Open Source Project Office) na uniwersytecie - opowiedział Jacek Pluciński (University of Luxembourg).

Sławomir Olejnik (Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna & Founder Deep Tech Summit) Hello Tomorrow, „Deep tech cee summit & deep tech cee challenge - jak wspieramy rozwój ekosystemu deep tech w Polsce”

Ostatniego dnia konferencji, przedstawieiele trzech CTT Adam Bartnicki (CTT Wojskowa Akademia Techniczna), Tomasz Chyrek (CTT Uniwersytet Gdański) oraz Zbigniew Szamel (CTT Politechnika Łódzka) opowiedzieli o recepcie na udany związek nauki z biznesem, konflikcie interesów oraz o zarządzaniu projektami badawczymi i wdrożeniami do przemysłu w Szwajcarii. 

Za nami kolejne spotkanie służące wymianie wiedzy, dzielenia się dobrymi praktykami w centrach transferu technologii polskich uczelni oraz rozwój kompetencji.

fot. Dawid Linkowski