Zapraszamy na debaty

Opracowanie założeń i możliwych scenariuszy federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji, wdrożenie wspólnych projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, a także wzmocnienie działalności wydawniczej oraz prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej to tylko niektóre zadań Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). O idei i celach jego utworzenia, głównych kierunkach dalszego rozwoju, jak również podjętych i planowanych inicjatywach chcemy porozmawiać ze społecznościami akademickimi uczelni członkowskich podczas debat. W rozmowach uczestniczyć będą Rektorzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Dyrektor Związku Uczelni. Udział potwierdziły również władze samorządowe.

Program debat:

  • Idea Związku Uczelni Fahrenheita – prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita 
  • Wystąpienia przedstawicieli Władz regionalnych 
  • Sesja pytań z udziałem Rektorów trzech uczelni 
  • Dobre praktyki francuskich uczelni federacyjnych.

Spotkania odbędą się w formule hybrydowej. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na obostrzenia epidemiczne w konferencji stacjonarnie może wziąć udział 150 osób. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Debaty będą transmitowane na kanale YouTube Związku oraz Facebooku FarU.

Warunki uczestnictwa:

1.    Każda osoba zainteresowana udziałem stacjonarnym w debatach zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz
2.    Debaty dla społeczności akademickich odbywają się w godz. 14:00-15:30 w następujących terminach:

Politechnika Gdańska 

  • 4.11.2021 r. - Gmach Główny, Dziedziniec im. Daniela Fahrenheita PG.

Rejestracja na debatę na Politechnice Gdańskiej trwa od 18.10.2021 r. (godz.0:00) do 4.11.2021 r. godz. 12:00.
 

Gdański  Uniwersytet Medyczny

  • 18.11.2021 r. - aula prof. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum GUMed

Rejestracja na debatę na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym trwa od. 18.10.2021 r. (godz.0:00) do 18.11.2021 r. godz. 12:00.
 

Uniwersytet Gdański

  • 9.12.2021 r. - sala teatralna w budynku Neofilologii UG.

Rejestracja na debatę na Uniwersytecie Gdańskim trwa od 18.10.2021 r. (godz. 0:00) do 9.12.2021 r. godz. 12:00.

3.    Proszę wybrać jeden dogodny termin uczestnictwa w wydarzeniu.
4.    Pytania na spotkania można zadawać poprzez formularz rejestracyjny (pole do wypełnienia na końcu formularza rejestracyjnego). Odpowiedź zostanie udzielona podczas spotkania z Rektorami lub w odpowiedzi na formularz.
5.    Ze względu na sytuację pandemiczną, liczba miejsc w formule stacjonarnej jest ograniczona (150 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.
6.    Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji za pośrednictwem strony internetowej.
7.    Potwierdzenie uczestnictwa w debacie z wygenerowanym kodem QR umożliwiającym wejście na spotkanie zostanie wysłane na podany adres e-mail podczas rejestracji.
8.    Wejście na debatę nastąpi po zweryfikowaniu kodu QR.
9.    Link do polityki prywatności.

Zachęcamy do uczestnictwa w debatach i zaangażowania się w propagowanie idei FarU.