Alma w FarU. Uroczystości podsumowujące

W dniach 14-15 marca br. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowane zostały uroczystości związane z wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego w bibliotekach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, uczelniach tworzących FarU oraz w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności.

Uroczyste spotkanie miało podsumować proces wdrożenia nowego systemu bibliotecznego Alma wraz z wyszukiwarką Primo w bibliotekach uczelni tworzących Uczelnie Fahrenheita i Europejskim Centrum Solidarności, dzięki czemu dołączyły one do grona bibliotek współkatalogujących wraz z Biblioteką Narodową.

Przebieg procesu oraz wnioski przedstawił w krótkiej prezentacji Roman Tabisz, Dyrektor Biblioteki UG. Nie zabrakło podziękowań skierowanych do dyrektorów oraz koordynatorów z poszczególnych bibliotek za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia. W kilku słowach przedstawiona została także działalność firmy Aleph Polska, dystrybutora produktów Ex Libris, o której opowiedział Dominik Łuszczyński, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku. Dalsza część spotkania została przeznaczona na integrację, zwiedzanie obiektu oraz udział w grze terenowej. 

Władze Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowali kanclerz dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG oraz zastępca kanclerza ds. infrastruktury i administracji mgr Sebastian Kruszyński, natomiast  przedstawicielem władz Politechniki Gdańskiej był prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG. Licznie reprezentowana była firma Aleph Polska, na czele z Prezesem Zarządu Maciejem Dziubeckim.

Drugiego dnia uroczystości odbyło się seminarium podsumowujące wdrożenie systemu bibliotecznego. Jako pierwsza wystąpiła prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, która przedstawiła korzyści płynące z konsolidacji oraz wyzwania, z którymi mierzą się uczelnie uczestniczące. Podkreśliła, że Związek to nie tylko połączenie trzech uczelni, ale również synergia i wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej.

Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli poszczególnych bibliotek: dyrektorki Biblioteki Głównej GUMed Katarzyny Falow, kierownika Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych
i Multimedialnych Biblioteki PG Roberta Szczodrucha, dyrektora BUG Romana Tabisza oraz bibliotekarki systemowej BUG Marzeny Jeżowskiej. Gościem specjalnym seminarium był dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, który przygotował prezentację pt. „Biblioteka jako usługa w 2024 roku".

Doświadczeniami z wdrożeń systemu Alma podzielili się również goście z Torunia i Gdyni - zastępca dyrektora ds. organizacji zbiorów Biblioteki UMK Grzegorz Szturo wraz z kierowniczką Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki UMK Agnieszką Dwornik, a także zastępca dyrektora ds. merytorycznych Biblioteki Gdynia Magdalena Kruszyńska i dyrektorka Biblioteki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dr Joanna Krzywonos.

fot. Alan Stocki/Zespół Prasowy UG; Dominika Skutnik/Oddział Zbiorów Specjalnych; Marietta Tiszbein, Patrycja Laskowska/Sekcja Promocji BUG.