Inauguracja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

Gmina wybrana, umowy podpisane, warsztaty zaplanowane - ruszyła Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej. W interdyscyplinarnych zespołach studenci z czterech uczelni będą tworzyć koncepcje rozwiązań dla gminy Pelplin. Pierwsze warsztaty odbędą się już we wrześniu. 


W ramach projektu zainicjowanego przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Samorząd Województwa Pomorskiego podjął współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, wchodzącymi w skład Uczelni Fahrenheita oraz Akademią Sztuk Pięknych. Studenci będą tworzyć interdyscyplinarne zespoły i otrzymają zadanie do realizacji w obszarze gminy Pelplin, wybranej spośród gmin z terenu województwa pomorskiego, które zgłosiły chęć udziału w projekcie.

podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Mirosława Chyłę oraz Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego Jakuba Pietruszewskiego umowy dotyczącej organizacji i przebiegu Akademii.

Mirosław Chyła, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin oraz Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego podczas podpisania umowy dotyczącej organizacji i przebiegu Akademii.

 

Uroczysta inauguracja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej odbyła się 23 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Spotkanie otworzył Leszek Bonna, wicemarszałek Województwa Pomorskiego, który wyraził ogromne nadzieje względem przyszłych prac studentów, podkreślając, jak ważne dla Samorządu Województwa Pomorskiego są działania związanie z realizacją przestrzeni publicznych. Z kolei Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, przedstawił założenia Pomorskiego Laboratorium Przestrzeni Publicznej, w ramach którego realizowana jest Akademia.

W dalszej części spotkania Barbara Marchwicka, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Gdyni ds. przestrzeni publicznej, przybliżyła zgromadzonym tematykę wieloaspektowości procesu planowania przestrzeni publicznej. Głos zabrał również Krzysztof Adamczyk, wiceburmistrz Miasta i Gminy Pelplin, który opowiedział o terenie projektowym, który będzie przedmiotem prac koncepcyjnych w ramach Akademii. Obszar jest obecnie niezainwestowany i przejawia potencjał do kompleksowego zagospodarowania i wykorzystania na cele odpowiadające potrzebom lokalnej społeczności, choćby ze względu na bardzo korzystne położenie w strukturze miasta.

zdjęcie grupowe uczestników inauguracji PAPPP


Podczas inauguracji omówiony został także harmonogram dalszych prac, w tym kwestie organizacyjne dotyczące warsztatów zaplanowanych na 25-29 września br. w gminie Pelplin. Wrześniowy wyjazd pozwoli studentom zapoznać się z uwarunkowaniami rekultywowanego terenu i porozmawiać z przyszłymi użytkownikami tej przestrzeni. Wówczas rozpoczną się prace koncepcyjne, które będą kontynuowane podczas kolejnego semestru akademickiego. Efekty mają być zaprezentowane w I kwartale 2024 roku. 

Wydarzenie było też okazją do podpisania umów ze studentami, którzy już oficjalnie stali się uczestnikami Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej.

fot. Zespół Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

-----------------------------

Idea

Jak przekonują inicjatorzy przedsięwzięcia, projekt zrodził się z wyraźnej potrzeby systemowego wsparcia samorządów lokalnych w działaniach podnoszących jakość, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznych, w tym w szczególności małych miast i miejscowości w województwie pomorskim. Akademia jest kontynuacją pilotażowego projektu, rozpoczętego jeszcze w 2019 roku, który obecnie stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn. Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Projekt ma również zwracać uwagę na szereg aspektów i wyzwań, przed którymi stoją gminy, m.in. konieczności realizacji przestrzeni zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego czy też z uwzględnieniem zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe.

Przedsięwzięcie ma także wzmacniać współpracę szkół wyższych oraz integrację środowisk studenckich. Potwierdzeniem zainteresowania tematem wśród studentów był z sukcesem zakończony konkurs KOLEJ NA POŁUDNIE, organizowany przez Uczelnie Fahrenheita oraz Pomorską Kolej Metropolitalną. W rywalizacji wzięło udział liczne grono zaangażowanych młodych ludzi.