Podsumowanie roku. Spotkanie Rady Programowej ULO

Rada Programowa ULO podsumowała działania prowadzone w kończącym się roku szkolnym, w tym zaangażowanie uczelni patronackich. Zapowiedziane zostały zmiany na rok kolejny, w tym zmianę nazwy placówki na Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. 

W spotkaniu udział wzięli: dr Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich PG, prof. Arnold Kłonczyński, prorektor UG, dr Piotr Szeląg, wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw, Waldemar Kotowski, dyrektor ULO oraz, po raz pierwszy, prof. Ryszard Minkiewicz, rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, która w tym roku objęła szkołę swoim patronatem. Posiedzenie odbyło się 18 czerwca br. w siedzibie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. 

Omówione zostały kwestie dotyczące funkcjonowania szkoły, osiągnięć uczniów i nauczycieli, realizowanej współpracy międzynarodowej, zajęć prowadzonych na uczelniach, jak również przez uczelnie, w których uczestniczyli uczniowie ULO. Przedstawione też zostały dalsze plany rozwoju placówki, w tym przede wszystkim decyzja o powstaniu oddziałów dwujęzycznych, które rozpoczną swoje funkcjonowanie od 1 września 2024 roku. Od nowego roku szkolnego placówka oficjalnie zmieni także nazwę na Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

Podczas spotkania podsumowane zostały wyniki badania jakości pracy szkoły, wykonane w ostatnich miesiącach. Respondenci wśród kryteriów wyboru szkoły respondenci wskazali atmosferę, szacunek dla ucznia, tolerancję, poziom nauczania i przygotowania do matury oraz współpracę z uczelniami wyższymi. 

Tekst powstał na bazie materiału prasowego Fundacji Pozytywne Inicjatywy