Ogólnopolska konferencja IMPLANTY 2024

Czas trwania wydarzenia:
22/05/2024 - 24/05/2024
Organizatorzy:
  • Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
  • Zakład Technologii Biomateriałów Politechniki Gdańskiej
  • Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Katedra Chemii Biomedycznej Uniwersytetu Gdańskiego
  • Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej
  • Koło Naukowe ‘Materiały w Medycynie’ Politechniki Gdańskiej

Sesje wykładowe prowadzone przez wiodących specjalistów z zakresu inżynierii implantologicznej zapewnią możliwość poszerzania swojej wiedzy, a możliwość prezentacji komunikatów i posterów umożliwi przedstawienie swoich najnowszych wyników badań. Wszystko to stworzy doskonałe forum do dyskusji wśród przedstawicieli nauki, medycyny i przemysłu z całego kraju. Istotnym aspektem tego wydarzenia będzie również wyznaczenie nowych celów i kierunków przyszłych prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnymi implantami.

konferencja IMPLANTY 2024

Powrót do listy wydarzeń