Wydarzenia archiwalne

Konferencja „Młodzi dla Fahrenheita"

Czas trwania wydarzenia:
17/11/2021

Forma wydarzenia:
stacjonarnie, Siedziba Towarzystwa - w Oddziale Muzeum Gdańska - Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Towarzystwo Dom Uphagena

Celem konferencji jest przybliżenie szerszemu gdańskiemu odbiorcy, w sposób przystępny i interesujący badań nad różnymi dziedzinami, dyscyplinami naukowymi prowadzonymi przez doktorantki i doktorantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, tworzących od jesieni 2020 r. Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

VI Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnością

Czas trwania wydarzenia:
20/10/2021

Forma wydarzenia:
online

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Centrum Projektowania Uniwersalnego PG
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie
 • Kancelaria Adwokacka Katarzyna Heba
 • Fundacja im. Helen Keller

Celem planowanego przedsięwzięcia jest zebranie wniosków i zaleceń w zakresie działań mających na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami na VII Kongres Osób z Niepełnosprawnością. Dodatkowym celem jest integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami i wyznaczenie kierunku działań na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców w woj. pomorskim. Tematem tegorocznej edycji jest „Droga do niezależnego życia".

Multidisciplinary International Conference on Science (MISOC)

Czas trwania wydarzenia:
16/10/2021 - 17/10/2021

Forma wydarzenia:
online

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Doktoranci Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Celem międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji jest zaprezentowanie badań naukowych prowadzonych przez doktorantów z różnych krajów, z wielu perspektyw i wyzwań przed nimi stojącymi. Wystąpienia zostaną podzielone według uprawianych dyscyplin i zagadnień.
Czytaj więcej

[POB 3] - Warsztaty Zespołu X

Czas trwania wydarzenia:
22/09/2021

Forma wydarzenia:
Spotkanie w formie hybrydowej: stacjonarnie (AGN, Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza, GUMed) oraz zdalnie (Zoom)

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Zespół 10, POB 3, IDUB GUMed

Warsztaty zespołu 10 (Molecular and biochemical methods for study mechanisms of civilization diseases), wyodrębnionego w Priorytetowym Obszarze Badawczym nr 3 (Biochemia, genetyka, biologia molekularna) w ramach programu IDUB w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym to doskonała okazja do zaprezentowania się grupy badaczy, wchodzących w skład koszyka tematycznego zajmującego się pokrewnymi zagadnieniami. Założeniem warsztatów jest również nawiązanie potencjalnej współpracy wewnątrz- i międzyuczelnianej.

III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (III PSSCh)

Czas trwania wydarzenia:
18/09/2021 - 19/09/2021

Forma wydarzenia:
online

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Bałtyckie Stowarzyszenie  Chemików
 • Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego
 • Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne jest cyklem konferencji studencko-naukowych w celu zwiększenia potencjału naukowego młodych naukowców. W ramach wydarzenia młodzi prelegenci (studenci, doktoranci i młodzi naukowcy) mogą przedstawić wyniki swoich badań, bądź przedstawić problem z zakresu tematów popularnonaukowych.

Multidisciplinary International Conference on Science 2021 (MICOS 2021)

Czas trwania wydarzenia:
26/06/2021 - 27/06/2021

Forma wydarzenia:
online

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Doktoranci Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Celem interdyscyplinarnej konferencji jest zaprezentowanie badań naukowych prowadzonych przez doktorantów z różnych krajów, z wielu perspektyw i wyzwań przed nimi stojącymi. Wystąpienia zostaną podzielone według uprawianych dyscyplin i zagadnień.   

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (II PSSCh)

Czas trwania wydarzenia:
20/03/2021 - 21/03/2021

Forma wydarzenia:
online

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Bałtyckie Stowarzyszenie  Chemików
 • Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego
 • Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne jest cyklem konferencji studencko-naukowych w celu zwiększenia potencjału naukowego młodych naukowców. W ramach wydarzenia młodzi prelegenci (studenci, doktoranci i młodzi naukowcy) mogą przedstawić wyniki swoich badań, bądź przedstawić problem z zakresu tematów popularnonaukowych.