Wydarzenia archiwalne

II Gdańskie Dni Zdrowia

Czas trwania wydarzenia:
18/05/2022 - 20/05/2022

Forma wydarzenia:
Spotkanie online

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Studenckie Koło Naukowe Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną GUMed
 • Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Międzynarodowa konferencja organizowana przez studentów GUMed dotyczyć będzie m.in. zdrowia psychicznego w kontekście wojny na Ukrainie, International Health Day oraz dnia zdrowia publicznego. W planie konferencji przewidywana jest zarówno sesja ekspercka, jak i studencka. Związek Uczelni wspiera oraz promuje rozwój naukowy.
Czytaj więcej

Webinarium „Dylematy procesu patentowania”

Czas trwania wydarzenia:
26/04/2022

Forma wydarzenia:
online

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Centrum Transferu Technologii UG
 • Centrum Transferu Technologii GUMed
 • Centrum Transferu Technologii PG

Webinarum „Dylematy procesu patentowania” odbędzie się 26 kwietnia br. w godz. 11:00-12:00. Wydarzenie w formule online zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Organizatorami spotkania są Centra Transferu Technologii Uczelni Fahrenheita (FarU): Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytaj więcej

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

Czas trwania wydarzenia:
23/04/2022 - 24/04/2022

Forma wydarzenia:
online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Komitet Organizacyjny IV Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego
 • Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików
 • Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego
 • Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne jest cyklem konferencji studencko-naukowych w celu zwiększenia potencjału naukowego młodych naukowców. W ramach wydarzenia młodzi prelegenci (studenci, doktoranci i młodzi naukowcy) mogą przedstawić wyniki swoich badań, bądź przedstawić problem z zakresu tematów popularnonaukowych.

Webinar – „Nadciśnienie płucne – problem kliniczny i modele doświadczalne”

Czas trwania wydarzenia:
22/04/2022

Forma wydarzenia:
online, platforma Clickmeeting

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Zespół V, POB 3, IDUB GUMed
 • Zespół IX, POB 3, IDUB GUMed

Piąty webinar w ramach cyklu „Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych” odbędzie się 22.04.2022 r. Temat wykładu to „Nadciśnienie płucne – problem kliniczny i modele doświadczalne”.
Czytaj więcej

Webinar – „Therapeutically targetable receptors in personalized medicine"

Czas trwania wydarzenia:
25/03/2022

Forma wydarzenia:
online, platforma Clickmeeting

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Zespół V, POB 3, IDUB GUMed
 • Zespół IX, POB 3, IDUB GUMed

Czwarty webinar w ramach cyklu „Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych” odbędzie się 25.03.2022 r. w godzinach 14:00-15:30. Tematem będzie „Therapeutically targetable receptors in personalized medicine”.
Czytaj więcej

Webinar – „TAZD-CBU jako lider projektów badawczych in vivo trójmiejskich uczelni”

Czas trwania wydarzenia:
04/03/2022

Forma wydarzenia:
online, platforma Clickmeeting

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Zespół V, POB 3, IDUB GUMed
 • Zespół IX, POB 3, IDUB GUMed

4.03.2022 r. w godzinach 13:00-14:30 odbędzie się trzecie spotkanie w ramach cyklu „Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych”.
Czytaj więcej

Webinar – „Hunting of the Huntington's disease”

Czas trwania wydarzenia:
14/01/2022

Forma wydarzenia:
online, platforma Clickmeeting

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Zespół V, POB 3, IDUB GUMed
 • Zespół IX, POB 3, IDUB GUMed

14.01.2022 r. w godzinach 13:00-14:30 odbędzie się drugie spotkanie w ramach cyklu „Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych”.
Czytaj więcej

Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3

Czas trwania wydarzenia:
17/12/2021

Forma wydarzenia:
online, platforma Clickmeeting

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Zespół V, POB 3, IDUB GUMed
 • Zespół IX, POB 3, IDUB GUMed

W ramach współpracy zespołu V oraz IX w Priorytetowym Obszarze Badawczym nr 3, wyodrębnionym w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w GUMed, w kolejnych miesiącach zorganizowany zostanie cykl spotkań z naukowcami, specjalizującymi się w obszarze badań in vivo oraz in vitro. Pierwszy webinar w ramach cyklu odbędzie się 17.12.2021 r. w godzinach 13:00-14:30 z wykorzystaniem platformy Clickmeeting. Tematem przewodnim będzie „Dobór właściwego modelu zwierzęcego w badaniach przedklinicznych in vivo”.

V Pomorska Konferencja Open Science – usługi oparte na współpracy

Czas trwania wydarzenia:
01/12/2021 - 03/12/2021

Forma wydarzenia:
stacjonarnie, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Biblioteka Politechniki Gdańskiej
 • Centrum Usług Informatycznych PG

Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie dynamicznie zyskuje na znaczeniu. Zarówno dedykowane narzędzia, jak i usługi wspierające te procesy mają wpływ na rozwój światowej nauki. Piąta edycja Pomorskiej Konferencji Open Science pod hasłem „Usługi oparte na współpracy” ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie, omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług, a także, w rezultacie, powołanie krajowej grupy roboczej, pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych, skupiającej specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship z różnych polskich jednostek naukowych.

Konferencja „Młodzi dla Fahrenheita"

Czas trwania wydarzenia:
17/11/2021

Forma wydarzenia:
stacjonarnie, Siedziba Towarzystwa - w Oddziale Muzeum Gdańska - Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk

Przejdź do strony wydarzenia

Organizatorzy:

 • Towarzystwo Dom Uphagena

Celem konferencji jest przybliżenie szerszemu gdańskiemu odbiorcy, w sposób przystępny i interesujący badań nad różnymi dziedzinami, dyscyplinami naukowymi prowadzonymi przez doktorantki i doktorantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, tworzących od jesieni 2020 r. Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita