Technology, Innovation and Growth 2024

Czas trwania wydarzenia:
23/05/2024 - 24/05/2024
Organizatorzy:
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii PG

Specjalne wykłady, jako keynote speakers, wygłoszą: prof. Holger Görg (Niemcy), prof. Klaus Prettner (Austria), prof. Francesco Venturini (Włochy), prof. Jakub Growiec (SGH).

Główny temat konferencji to ekonomiczne konsekwencje postępu technologicznego, m.in.:

  • trendy w rozwoju wiedzy technologicznej i wdrażaniu technologii w różnych krajach; 
  • specjalizacja technologiczna i koncentracja przestrzenna aktywności innowacyjnej;
  • wpływ technologii cyfrowych na produktywność i wzrost gospodarczy;
  • postęp technologiczny a nierówności społeczne/dochodowe/płacowe i dystrybucja dochodów;
  • automatyzacja, cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji a zmiany na rynkach pracy;
  • pomiar postępu cyfrowego (metodologia, źródła danych);
  • modele wzrostu gospodarczego obejmujące automatyzację/cyfryzację/technologie typu AI.

Konferencja będzie także podsumowywała projekt OPUS NCN „Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji” ( https://zie.pg.edu.pl/tech_spec) .

Powrót do listy wydarzeń