Przestrzeń publiczna oczami studentów. Finał PAPPP

Kilkumiesięczne prace projektowe zakończone, zwycięzcy wyłonieni. W piątek 12 kwietnia odbyła się gala ogłoszenia wyników Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej. Studenci z czterech uczelni opracowali koncepcje zagospodarowania terenu po dawnej cukrowni w Pelplinie.

 

PAPPP to inicjatywa łącząca środowiska wokół tworzenia przestrzeni przyjaznych przyszłym użytkownikom. Jaki miała przebieg?

W marcu 2023 Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego uruchomiło nabór gmin, spośród których wybrany został gospodarz edycji – Pelplin. Burmistrz miasta wybrał obszar po cukrowni jako przedmiot prac koncepcyjnych.

Do realizacji przedsięwzięcia Samorząd Województwa Pomorskiego zaprosił Uczelnie Fahrenheita oraz Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Kadra naukowa koordynowała przebieg konkursu i wspierała prace studentów, realizowane w zespołach składających się z reprezentantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz ASP. Zanim zaczęły powstawać międzyuczelniane projekty, zespoły wzięły udział w kilkudniowych warsztatach w Pelplinie, by poznać teren i poznać potrzeby mieszkańców. Nad propozycjami rozwiązań studenci pracowali przez następne cztery miesiące.

WYSTAWA PRAC ONLINE

 

Gala ogłoszenia wyników

Uroczystość zwieńczająca Akademię rozpoczęła się od przemówienia Jakuba Pietruszewskiego, dyrektora PBPR, który podziękował zespołowi za wdrożenie inicjatywy i zaprosił do wysłuchania debaty dotyczącej przekształcania przestrzeni publicznej w kryzysie klimatycznym. W dyskusji udział wzięli architekci – Monika Arczyńska, Natalia Balcerzak i Jakub Szczęsny, a moderował ją redaktor Michał Tokarczyk.

debata podczas gali ogłoszenia wyników PAPPP 12.04.2024 w Kunszcie Wodnym

Według rozmówców już 15 lat temu w środowisku zwracano uwagę na rozwiązania klimatyczne, ale w innym wymiarze i skali. Dziś jesteśmy o krok od wdrożenia zmian legislacyjnych związanych m.in. z wymogiem obliczania śladu węglowego. Prelegenci jednogłośnie podkreślili, że od kilku lat dostrzegalny jest trend odwrotu od spektakularnej architektury w stronę architektury mniejszej skali, bliżej człowieka i natury, stawiając w centrum punkt widzenia przyszłego użytkownika. W debacie pojawiły się też wątki przyszłości zawodu architekta, determinanty w postaci estetyki oraz rekultywacji budynków jako rekomendowanego podejścia zamiast rozbudowywania tkanki miejskiej.

debata podczas gali ogłoszenia wyników PAPPP 12.04.2024; przy mikrofonie p. Natalia Balcerzak (SARP Wybrzeże)

W kolejnym wystąpieniu prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. D. Fahrenheita zaznaczyła, że Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej to jeden z najlepszych przykładów międzyśrodowiskowej integracji, a niezależnie od werdyktu każda osoba zaangażowana w realizację zyskała nowe relacje, kompetencje lub umiejętności. Z kolei dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan Wydziału Architektury PG oraz kierownik zespołu merytorycznego Akademii, wyjaśniła metody i zasady tworzenia zespołów konkursowych. Zachęciła też do zapoznania się z opisami projektów, które pomogą zrozumieć ideę twórców i dobór rozwiązań.

zdjęcie grupowe uczestników PAPPP podczas ogłoszenia wyników 12.04.2024

Na chwilę przed wręczeniem wyróżnień wicemarszałek województwa pomorskiego, Leszek Bonna, zwrócił uwagę, że nie tylko człowiek kształtuje przestrzeń, ale i przestrzeń kształtuje człowieka, indukuje aktywność społeczną, inspiruje i daje możliwości. Wyróżnienia uczestnikom wręczył wraz z rektorami zaangażowanych w PAPPP uczelni – prof. Marcinem Gruchałą (GUMed), prof. Krzysztofem Wilde (PG), prof. Piotrem Stepnowskim (UG) oraz prof. Krzysztof Polkowski (ASP).

Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano twórcom projektów:

1. „Osada Horyzont” za:

 • wysoki poziom i dojrzałość opracowania
 • rozwiązania projektowe sprzyjające wysokiej jakości życia, umiejętne wykorzystanie walorów krajobrazowych i właściwe dostosowanie do skali miasta
 • wielowymiarową koncepcję - od przekształceń w skali miasta, poprzez rozwiązania architektoniczne, do detalu małej architektury
 • wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz etapowanie inwestycji z uwzględnieniem uwarunkowań lokalizacyjnych

Skład zespołu: Aleksandra Bartosińska (PG), Marta Idczak (UG), Agata Karczewska (GUMed), Patryk Mrozek (UG), Daria Szczygielska (GUMed), Michalina Śliwska (PG)

wręczenie nagrody twórcom projektu "Osada Horyzont" podczas gali PAPPP 12.04.2024

2. „Stacja Cukrownia” za:

 • odważne i kreatywne decyzje projektowe
 • stworzenie przestrzeni o znaczeniu ponadlokalnym, przyciągającej nowych mieszkańców i inwestorów
 • wprowadzenie nowej oferty kulturalnej i turystycznej jako potencjału ekonomicznego rozwoju miasta
 • wykreowanie nowoczesnej, architektonicznej ikony miasta w celu uatrakcyjnienia jego wizerunku

Skład zespołu: Rafał Baranowski (PG), Dorian Bronikowski (GUMed), Patrycja Głuchowska (UG), Alicja Majewska (GUMed), Maja Paprocka (PG)

wręczenie nagrody twórcom projektu "Stacja Cukrownia" podczas gali PAPPP 12.04.2024

Na koniec Mirosław Chyła, burmistrz miasta i gminy Pelplin, podziękował wszystkim uczestnikom Akademii za pomysły i nowe perspektywy rozwoju dla miasta. Wręczył również nagrodę specjalną autorom koncepcji zatytułowanej „Szlak Cukrowy”, którzy zwyciężyli w głosowaniu przeprowadzonym wśród mieszkańców gminy. Koncepcję tworzyli: Julia Chyła (UG), Eliza Galek (ASP), Zuzanna Graczyk (GUMed), Barbara Leszczyńska (PG), Dawid Siewiński (PG).

Burmistrz Pelplina podczas wręczenia nagrody publiczności na gali ogłoszenia wyników PAPPP 12.04.2024

Reprezentanci uczelni uczestniczący w Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej:

 • Z ramienia FarU: dyrekcja Związku – prof. Adriana Zaleska-Medynska i Katarzyna Zygmunt
 • GUMed – studenci Zdrowia Środowiskowego oraz Zdrowia Środowiskowego i BHP pod przewodnictwem prof. dr hab. Lidii Wolskiej z Zakładu Toksykologii Środowiska oraz dr. hab. inż. Macieja Tankiewicza z Zakładu Toksykologii Środowiska
 • PG – studenci Wydziału Architektury pod przewodnictwem dr inż. arch. Magdaleny Podwojewskiej oraz dr inż. arch. Anny Rubczak
 • UG – studenci z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pod przewodnictwem dr Grażyny Chaberek oraz dr inż. arch. Joanny Poczobut UG.
 • ASP – studenci z Architektury Przestrzeni Kulturowych pod przewodnictwem profesor ASP dr hab. Iwony Dzierżko-Bukal oraz dr arch. kraj. Dominiki Gołębiewskiej

Organizatorzy PAPPP zapowiadają, że planowana jest kolejna edycja konkursu w 2025 roku.

fot. Gregmar