KOLEJ NA POŁUDNIE. Kończymy pierwszy etap konkursu PKM i FarU

 

 

 

Jak powinny wyglądać przystanki nowej linii PKM Południe i co zrobić, aby kolej pasażerska była jak najbardziej przyjazna środowisku i mieszkańcom? Z takim zadaniem musieli się zmierzyć uczestnicy konkursu organizowanego przez Uczelnie Fahrenheita we współpracy z samorządową spółką Pomorską Kolej Metropolitalną SA (PKM). Właśnie kończymy jego I etap i wkrótce poznamy jego zwycięzców.

W ramach zadania studenci przygotowali studium architektoniczno-urbanistycznego kształtowania kolei pasażerskiej, uwzględniające rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, aspekty społeczne, środowiskowe oraz zawierające innowacyjne rozwiązania technologiczne. Szczęśliwych zwycięzców i twórców 5 wyróżnionych prac konkursowych poznamy już 29 czerwca br. Nieco wcześniej, bo od 24 czerwca projekty będzie można obejrzeć na wystawie zlokalizowanej na terenie Politechniki Gdańskiej. 
 

2.	Pociąg na linii PKM w okolicach przystanku Gdańsk Niedźwiednik (aktualne – już ze słupami trakcji elektrycznej)

 

Do opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych planowanych przystanków PKM Południe w I etapie konkursu zostali zaproszeni studenci pierwszego semestru studiów magisterskich na kierunku architektura. Autorzy trzech najlepiej ocenionych projektów otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 15 tys. zł ufundowane przez PKM SA. Organizatorem technicznym konkursu był Wydział Architektury PG pod czujnym okiem dr inż. arch. Magdaleny Podwojewskiej, prodziekan ds. studentów i promocji na Wydziale Architektury PG.

DRUGI ETAP KONKURSU

Przedmiotem II etapu konkursu będzie przygotowanie koncepcji innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność nowej linii PKM Południe dla przyszłych użytkowników. Zadanie będą realizować interdyscyplinarne zespoły, liczące co najmniej pięciu członków. W każdej drużynie obecny musi być reprezentant każdej z uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Dla zwycięskich zespołów PKM SA ufundowała nagrody finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł.

Zgłoszenia składu zespołów przyjmowane będą do 20 września br. do godz. 12:00 na adres e-mailowy Sekretarza konkursu – elzbieta.marczak@pg.edu.pl. Ogłoszenie konkursu nastąpi nie później niż 1 października br., natomiast zgłoszenia będą przyjmowane 30 stycznia 2023 r. w godz. 11:00-12:00 przez Sekretarza konkursu (sala 368, PG).

Dodatkowe pytania można kierować do koordynatorów uczelnianych:
- GUMed: dr inż. Maciej Tankiewicz – maciej.tankiewicz@gumed.edu.pl
- PG: dr inż. arch. Magdalena Podwojewska – magdalena.podwojewska@pg.edu.pl
- UG: dr Maciej Tarkowski – maciej.tarkowski@ug.edu.pl.

fot. PKM S.A.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy:
 

Regulamin konkursu

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Wzór umowy