Konkurs dla kół naukowych Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Startuje pierwsza edycja konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich studentów i doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych Uczelni Fahrenheita.
 

Projekty można składać do 20 listopada 2022 r.  Warunkiem jest, aby projekt realizowany był przez minimum dwa koła naukowe lub jedno koło międzyuczelniane z różnych Uczelni Fahrenheita. Łączna pula nagród wynosi 22 tys. zł.

Celem konkursu jest nawiązywanie oraz promowanie współpracy w kołach naukowych, a także przybliżenie idei i misji Związku Uczelni Fahrenheita.

W ramach konkursu można zgłosić projekt w jednej z zaproponowanych przez organizatora kategorii:

  • aktywizacja studenckiego życia kulturalnego lub sportowego, 
  • działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia, 
  • działania na rzecz ochrony środowiska,
  • innowacje, nowe technologie,
  • działalność na rzecz środowiska lokalnego,
  • popularyzacja nauki.

Projekt może dotyczyć również jednej z ośmiu dyscyplin naukowych, do których należą nauki humanistyczne, inżynieria i technologia, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, teologia oraz sztuka.

 

Do wygrania jest nagroda finansowa trzech rektorów na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów realizacji projektu o łącznej wartości 22 tys. zł. Najlepszy projekt ma szansę otrzymać 10 000 zł. Nagroda za drugie miejsce wynosi 7 000 zł, a za trzecie  5 000 zł. 

To kolejna inicjatywa, która ma zachęcić studentów i doktorantów Uczelni Fahrenheita do współpracy międzyuczelnianej  mówi prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita. – Idea konkursu nawiązuje do najważniejszego zadania Uczelni Fahrenheita, czyli jak najlepszego wykorzystania zasobów i potencjału naukowego uczelni tworzących Związek. Zależy nam, żeby współpraca była rozwijana nie tylko przez władze i pracowników, ale była obecna już na etapie projektów realizowanych wspólnie przez studentów i doktorantów trzech uczelni. 

Kapituła będzie oceniać przede wszystkim poziom współpracy między uczelniami, co jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie. Liczyć się będzie także atrakcyjność i innowacyjność projektu, czy jego realizacja jest realna, zgodność z tematem i plan promocji. 

 

Terminarz konkursu

Termin zgłaszania projektów – do 20 listopada 2022 r.

Ogłoszenie wyników 16 grudnia 2022 r.

 

Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody finansowe na realizację projektu w wysokości:

I miejsce – 10 tys. zł brutto

II – 7 tys. zł brutto

III – 5 tys. zł brutto

 

Strona i formularz konkursowy: https://faru.edu.pl/pl/mistrzowie-wspolpracy

Strona wydarzenia na facebooku: Konkurs dla kół naukowych „Mistrzowie współpracy Fahrenheita” | Facebook