Majowe Science Speed Dating FarU

29-31 maja odbyła się druga edycja Science Speed Dating FarU - „szybkich randek” w naukowym wydaniu, przyczyniających się do intensyfikacji międzyuczelnianej i interdyscyplinarnej współpracy trzech uczelni. Pracownice i pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego mieli możliwość nawiązania sieci kontaktów i wymiany doświadczeń związanych z wnioskowaniem i realizowaniem konkursów grantowych.

 

Każde spotkanie dotyczyło innego obszaru tematycznego:

  • 29.05.2023 r. – Nowe terapie, leki, technologie medyczne 
  • 30.05.2023 r. – Środowisko, klimat 
  • 31.05.2023 r. – Energia 

Każdego dnia inna uczelnia była gospodarzem spotkania, zapraszając również do wysłuchania krótkiej prezentacji keynote speech. Jako pierwszy był Gdański Uniwersytet Medyczny. Zgromadzonych gości powitał prof. dr hab. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, a prezentację wygłosił prof. dr hab. med. Michał Pikuła, zastępca dyrektora pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed, profesor Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej. 

Drugi dzień zainaugurował prof. dr hab. Wiesław Laskowski, prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Jako keynote speaker wystąpiła prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, kierowniczka Katedry Biologii Morza i Biotechnologii UG. 

Gospodarzem ostatniego dnia II edycji Science Speed Dating FarU była Politechnika Gdańska. Uczestników powitał prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki PG, po czym do wygłoszenia prezentacji zaproszony został prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG.

rozmowy przy stolikach podczas Science Speed Dating FarU


Jak wyglądał science speed dating?

Podczas wydarzenia każdy uczestnik przeprowadza kilkanaście indywidualnych rozmów (3 minuty).

Uczestnicy zostają losowo podzieleni na dwie grupy – statyczną i rotacyjną. Uczestnicy z grupy statycznej zajmują stałe miejsca przy stolikach. Pozostali zaproszeni goście (grupa rotacyjna), na wskazany znak organizatora, podchodzą do kolejnych ponumerowanych stolików tworząc tym samym pary do rozmowy. Przejścia uczestników są monitorowane przez zespół organizatora, tak aby zapewnić płynność każdej rundy Science Speed Dating.

W trakcie wydarzenia każdy z uczestników zapisuje, kto wzbudził jego zainteresowanie, z kim ewentualnie chciałby nawiązać współpracę. Organizator zbiera dane kontaktowe. Po zakończeniu cyklu krótkich konwersacji przewidywany jest czas na swobodną kontynuację z wybranymi uczestnikami.

fot. GREGMAR