Posiedzenie Zgromadzenia Związku na PG

Pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita zorganizowano 19 września br. na Politechnice Gdańskiej. Gospodarzem posiedzenia, zastępującego prof. Krzysztofa Wilde, rektora PG, był dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia PG, a w obradach udział wzięli pozostali członkowie Zgromadzenia FarUprof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku, rektor GUMed, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, przewodniczący Rad Uczelni: Paweł Orłowski (GUMed) i Sławomir Halbryt (PG), a także prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku, mgr Katarzyna Zygmunt, zastępczyni dyrektora Związku oraz mec. Wojciech Łabiak.

W pierwszej kolejności o zabranie głosu poproszono Magdalenę Nieczuję-Goniszewską, Rzeczniczkę prasową i Kierowniczkę Zespołu Prasowego Centrum Komunikacji i Promocji UG, która przybliżyła działalność Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również przedstawiła propozycję działań angażujących pozostałe uczelnie tworzące FarU. Współpraca w tym zakresie mogłaby obejmować przygotowanie nowej oferty edukacyjnej i nowatorskich zajęć dla seniorów.

Drugi punkt programu obrad poświęcony był kwestiom finansowym, związanym z wydatkami do końca roku oraz prognozami na pierwszy miesiąc 2024 roku. Podsumowane zostały kwestie legislacyjne, podjęte od ostatniego walnego zgromadzenia, w tym procedowane porozumienie dotyczące wsparcia działań integracyjnych w oparciu o zasoby rzeczowe i finansowe poszczególnych Uczelni Uczestniczących. 

Następnie omówiony został plan zbliżającego się wielkimi krokami uroczystego otwarcia roku akademickiego 2023/2024, zaplanowanego na 30 września br. Ryzyka organizacyjne, scenariusz przebiegu wydarzenia oraz zoptymalizowany budżet przedstawiła mgr Karolina Sienkiewicz, menedżerka projektu. Udział w tegorocznej paradzie akademickiej potwierdziło 16 pomorskich uczelni oraz władze miasta i regionu.

Dalsze rozmowy dotyczyły bieżących działań statutowych oraz promocyjnych, w tym m.in. zakończonej rekrutacji do drugiej edycji programu stypendialnego im. D. Fahrenheita, kontynuacji szkoleń dla studentów z udzielania pierwszej pomocy czy zaplanowanego na listopad pierwszego Hackathonu FarU. Dyrektorka Związku, prof. Adriana Zaleska-Medynska, podsumowała również dotychczasowe prace Komitetu Naukowego w ramach powstającego Baltic Nuclear Energy Forum, harmonogram działań w ramach Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej oraz program październikowego posiedzenia Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita.

Przed zakończeniem 2023 roku planowane jest jeszcze jedno posiedzenie Zgromadzenia Związku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

fot. M. Musialik/ Biuro FarU