Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni - ostatnie obrady przed wakacjami

Gospodarzem ostatniego przed wakacjami posiedzenia Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita był rektor UG prof. Piotr Stepnowski. W obradach udział wzięli prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku, rektor GUMed, prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia PG oraz przewodniczący Rad Uczelni: Paweł Orłowski (GUMed), Sławomir Halbryt (PG) i dr hab. Maciej Duszczyk (UG). W spotkaniu uczestniczyli także: prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku, mgr Katarzyna Zygmunt, zastępca dyrektora Związku oraz mec. Wojciech Łabiak.

Podczas walnego zgromadzenia omówione zostały najważniejsze kwestie wymagające decyzji jeszcze przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego, jak m.in. założenia dotyczące uroczystego otwarcia roku akademickiego 1 października. Uczelnie Fahrenheita ponownie zaproszą gdańskie uczelnie do wzięcia udziału w paradzie i manifestacji jedności środowiska akademickiego. Przemarsz Traktem Królewskim ma się zakończyć wykładem otwartym przed Dworem Artusa, w ramach którego głos zabiorą doktoranci i studenci. W wydarzenie ma być też zaangażowana Gdańska Orkiestra Akademicka, w działania której włączają się przedstawiciele trzech uczelni wchodzących w skład Uczelni Fahrenheita.

Rozmowy dotyczyły również kontynuacji inicjatyw skierowanych bezpośrednio do społeczności FarU, takich jak Mistrzowie współpracy Fahrenheita czy Nagroda FarU. Dyrektor Związku, prof. Adriana Zaleska-Medynska, przybliżyła bieżące działania Związku, aktualne przedsięwzięcia realizowane we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, jak np. Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej, a także fragment opracowywanej strategii Miasta Gdańska pod kątem kierunków działań, jakie Uczelnie mogłyby zaproponować na płaszczyźnie nauka - administracja - biznes. 
Ponadto omówione zostały kwestie organizacyjne dotyczące Hackathonu oraz kolejnego posiedzenia Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita. 

Zgromadzenie było też okazją do podsumowania minionych wydarzeń, w tym tegorocznego Pikniku Nauki Fahrenheita. Karolina Sienkiewicz, koordynator ds. promocji, przedstawiła dane liczbowe, zestawienie finalnych kosztów, działań promocyjnych oraz efektów końcowych. Uczestnicy spotkania mogli wymienić się spostrzeżeniami i rekomendacjami na przyszłość. 

Kolejne Zgromadzenie Związku odbędzie się we wrześniu br.

fot. Alan Stocki/Zespół Prasowy UG