Science Speed Dating FarU - trwają zapisy!

Zostały ostatnie wolne miejsca na drugą edycję Science Speed Dating FarU - pierwszego takiego wydarzenia organizowanego przez środowisko akademickie w Polsce. Wybierz temat i zarezerwuj sobie miejsce!


Formuła wydarzenia opiera się na serii trzyminutowych rozmów pomiędzy uczestnikami, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania sieci kontaktów i wymiany swoich doświadczeń związanych z wnioskowaniem i realizowaniem konkursów grantowych. W programie zaplanowano też wystąpienia inspirujących gości i punkty informacyjne o zbliżających się konkursach grantowych.

Celem jest intensyfikacja międzyuczelnianej i interdyscyplinarnej współpracy trzech uczelni - Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Uczelnie Fahrenheita.
 

29-31 maja, godz. 10:00, Aula im. T. Ocioszyńskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański) - II edycja Science Speed Dating FarU.


Harmonogram: 

  • 29.05.2023 r. – Nowe terapie, leki, technologie medyczne – komplet aktywnych uczestników
  • 30.05.2023 r. – Środowisko, klimat – kształtowanie środowiska, analityka i monitoring środowiska, zagrożenia środowiska, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, radiochemia i chemia środowiskowa, zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów, geochemia środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem, meteorologia klimatologia, ochrona atmosfery i klimatu, gospodarka wodna i hydrologia, planowanie przestrzenne i zintegrowana ochrona środowiska w tym: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć i zagadnienia prawnej ochrony środowiska, bioróżnorodność i ochrona gatunkowa
  • 31.05.2023 r. – Energia – scenariusze przyszłości sektora energetycznego, transformacja energetyczna i przyszłość energetyki, czysta energia bez obciążania środowiska, magazyny energii i mikrosieci energetyczne, odnawialne, niekopalne źródła energii, nowe technologie w energetyce, technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru, energetyczne wykorzystanie odpadów, ciepła z gazów poprocesowych i ciepła geotermalnego, energetyka solarna, energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu.

Udział jest bezpłatny. Zapraszamy do zapisów!

Zarejestruj się


Szczegółowe informacje:

Folder informacyjny

 

Relacja z pierwszej edycji

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorami:

Gdański Uniwersytet Medyczny: mgr Anna Wojda anna.wojda@gumed.edu.pl

Politechnika Gdańska: mgr inż. Beata Toma beatoma@pg.edu.pl

Uniwersytet Gdański: mgr Aleksandra Jakubus aleksandra.jakubus@ug.edu.pl