Stypendium naukowe z zakwaterowaniem – Uczelnie Fahrenheita zapraszają!

Jeszcze do 15 października można składać aplikacje i starać się o stypendium Fahrenheita. Troje zagranicznych doktorantów otrzyma nie tylko miesięczne stypendium przez cały okres pobytu, ale również bezpłatne zakwaterowanie. Program jest efektem porozumienia Prezydent Miasta Gdańska i Uczelni Fahrenheita.

 

Do skorzystania z oferty zachęcamy młodych naukowców, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni, są autorami lub współautorami publikacji naukowej i chcą realizować naukowe zainteresowania na jednej z Uczelni Fahrenheita – Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Gdańskiej lub Uniwersytecie Gdańskim.

Co obejmuje program stypendialny?

– odbycie rocznego stażu w jednej z Uczelni Fahrenheita

– prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w ramach pracy doktorskiej

– zwrot kosztów podróży do kwoty 6500 zł

– stypendium w kwocie 6500 zł (netto) miesięcznie przez cały okres pobytu

bezpłatne zakwaterowanie w Gdańsku

– zdobycie doświadczenia międzynarodowego

– nawiązanie nowych kontaktów

Jakie kryteria musisz spełnić?

– jesteś autorem lub współautorem publikacji naukowej,

– przygotowujesz rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni,

– uzyskałeś/aś zaproszenie lub zgodę na przyjęcie przez opiekuna naukowego/nauczyciela akademickiego zatrudnionego w jednej z Uczelni Fahrenheita.

Na aplikacje czekamy do 15 października br.

Regulamin programu stypendialnego dla doktorantów określa wyciąg z Uchwały Nr LII/1300/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2022 r. dotyczącej Programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita.

Regulamin

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Pobierz ulotkę