Jak mogą współpracować szkoły średnie z uniwersytetami? Spotkanie na UG

W środę 24 stycznia dyrektorzy szkół średnich powiatu wejherowskiego przyjechali z pierwszą wizytą na kampus Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie jest efektem porozumienia z uczelniami tworzącymi Uczelnie Fahrenheita i odbędą się kolejno także na Politechnice Gdańskiej i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Celem spotkanie było otwarcie dyskusji i określenie potrzeb, które mają doprowadzić do wypracowania modelu współpracy. Zgromadzonych gości powitali prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, prorektorzy ds. studenckich: prof. Tomasz Smiatacz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Barbara Wikieł z Politechniki Gdańskiej oraz gospodarz, prof. Arnold Kłonczyński z Uniwersytetu Gdańskiego.

Następnie dr Paweł Śpica, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UG i dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli zaprezentował nowy model kształcenia nauczycieli, a Klaudia Bochniarz zaangażowana w badania Biofeedback EEG przedstawiła przykłady badań naukowych poświęconych funkcjonowaniu młodzieży. W skrócie zaprezentowano również wydarzenia popularyzujące naukę realizowane w ramach FarU.

Rozmowy były prowadzone w obszarze działań na rzecz nauczycieli, uczniów oraz budowania zaufania do nauki w oparciu o rzetelne źródła wiedzy oraz udzielanie wsparcia w selekcjonowaniu informacji płynących do odbiorców różnymi kanałami.

Dyskutowano m.in. o zainicjowaniu cyklicznych spotkań nauczycieli ze szkół z wykładowcami akademickimi oraz formach wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i kształtowaniu indywidualnych profili zawodowych w klasach maturalnych.

Kolejne spotkanie, tym razem w Politechnice Gdańskiej, zaplanowano na koniec marca br.

fot. K. Zygmunt 

--

Spotkania dyrektorów szkół średnich z powiatu wejherowskiego i przedstawicieli FarU to element realizacji założeń porozumienia o współpracy, podpisanego 9 listopada 2023 r.