Trwają prace studentów w ramach II etapu konkursu „Kolej na Południe”

18 listopada br. odbyły się kolejne warsztaty dla studentów biorących udział II etapie konkursu „Kolej na Południe”, organizowanego wspólnie przez Uczelnie Fahrenheita i samorządową spółkę Pomorska Kolej Metropolitalna SA.  

Zadaniem uczestników jest opracowanie szczegółowych koncepcji innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych dla ośmiu projektów wybranych w I etapie. We wszystkich drużynach obecny musi być reprezentant każdej z  uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Dla zwycięskich zespołów PKM SA ufundowała nagrody finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł.

Uczelnią goszczącą uczestników i organizującą warsztaty tym razem był Uniwersytet Gdański. Zgromadzonych gości przywitali przedstawiciele władz dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Pani Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, Profesor UG oraz Pan Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Michał Harciarka, prof. UG.

W ramach warsztatów studenci Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Chemii i Wydziału Nauk Społecznych przedstawili krótkie prezentacje na temat: dostępności i integracji środków transportu zbiorowego w kontekście zrównoważonej mobilności, proekologiczne rozwiązania techniczne dla transportu zbiorowego oraz ekonomiczne konsekwencje rozbudowy i modernizacji kolei miejskiej.

W dalszej części warsztatów studenci FarU pracowali w interdyscyplinarnych zespołach przygotowując koncepcje innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność kolei pasażerskiej dla użytkowników.

Zgodnie z harmonogramem zajęcia w ramach II etapu konkursu Kolej na Południe zaplanowane są do końca stycznia 2023 roku, a  zwycięzców tej edycji poznamy na początku lutego przyszłego roku.

fot. Alan Stocki / Zespół Prasowy UG