Zgromadzenie Uczelni Fahrenheita. Podsumowanie ostatnich działań i plany na przyszłość

Posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita odbyło się we wtorek 7 czerwca w Sali Kreatywnej budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej. Było to ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą, a udział w nim wzięli m.in.: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG i przewodniczący Zgromadzenia FarU, prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita, a także przewodniczący rad uczelni: Paweł Orłowski (GUMed) oraz prof. UW Maciej Duszczyk (Uniwersytet Gdański).

Obchody Dnia Fahrenheita

Pierwszą część spotkania poświęcono podsumowaniu zakończonym pod koniec maja obchodom Dnia Fahrenheita, patrona porozumienia GUMed, PG i UG. Spośród wielu inicjatyw, które zorganizowały Działy Promocji każdej z uczelni podczas obchodów, największe to:

  • Piknik Nauki Fahrenheita, zorganizowany na terenach Hevelianum na Górze Gradowej (więcej o Pikniku), który cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gdańska,
  • oklejony barwami Uczelni Fahrenheita specjalny tramwaj, który będzie jeździć przez rok po gdańskich torach (relacja z konferencji prasowej z udziałem prezydent Aleksandry Dulkiewicz),
  • udział w organizacji Juwenaliów Gdańskich, podczas których przedstawiciele FarU przybliżali ideę porozumienia studentom i studentkom oraz mieszkańcom miasta (relacja z wydarzenia).

Efekty działań przedstawiła uczestnikom spotkania Justyna Borkowska, kierowniczka Działu Promocji PG i liderka Zespołu ds. strategii medialnej oraz kampanii propagującej ideę działań konsolidacyjnych w ramach projektu „Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni”.

Nagroda Uczelni Fahrenheita

W kolejnym wystąpieniu prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka FarU, opowiedziała o idei konkursu, którego laureaci otrzymaliby Nagrodę Uczelni Fahrenheita. Konkurs miałby na celu aktywizowanie oddolnych inicjatyw badawczych na trzech uczelniach współtworzących FarU, a będą mogły zgłaszać się do niego (zarówno indywidualnie, jak też zespołowo) studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy GUMed, PG i UG.

Zgromadzenie Uczelni Fahrenheita odniosło się do tej idei przychylnie, stąd prawdopodobnie już w kolejnym roku kalendarzowym przeprowadzona zostanie pierwsza edycja konkursu. Brane w niej będą pod uwagę projekty rozpoczęte najwcześniej 1 stycznia 2022 r., a najwyższe trzy miejsca będą dodatkowo wsparte nagrodą pieniężną.

Na koniec posiedzenia zgromadzeni omówili sprawy bieżące i organizacyjne. Wtorkowe posiedzenie władz FarU było przy tym ostatnim, w którym rolę Przewodniczącego Zgromadzenia pełnił rektor PG, prof. Krzysztof Wilde. Zgodnie ze statusem FarU, po wygaśnięciu dwuletniej kadencji rektora PG, przewodnictwo nad Zgromadzeniem przejmie prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. Nastąpi to oficjalnie od początku nowego roku akademickiego.