O pokoleniach, kompetencjach i rynku pracy. Spotkanie ze szkołami średnimi na PG

W budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów szkół średnich powiatu wejherowskiego z władzami i kadrą naukową naszych uczelni w ślad za podpisanym pod koniec 2023 roku porozumieniem. Głównym tematem były kompetencje, zarówno w kontekście edukacji, jak i przyszłego rynku pracy. 

 

Spotkanie rozpoczęła prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni Fahrenheita, a następnie prorektorzy ds. studenckich: dr Tomasz Smiatacz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Barbara Wikieł z Politechniki Gdańskiej oraz prof. Arnold Kłonczyński z Uniwersytetu Gdańskiego.

Z ramienia gospodarza prezentację wprowadzającą do dyskusji poprowadziła prof. Joanna Mytnik, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji PG. Przedstawiła punkt widzenia poszczególnych pokoleń - oczekiwań oraz punktów wspólnych dla generacji, po czym rozpoczęła wątek edukacji skoncentrowanej na kompetencjach. Prezentacja miała skłonić do przemyśleń i rozmów w odpowiedzi na postawione pytanie: Czego dziś powinna uczyć szkoła? 

O kompetencjach w dłuższej perspektywie opowiedziały kierowniczka Monika Downar i doradczyni zawodowa Aleksandra Szewczyk z Biura Karier i Absolwentów PG. Podkreśliły rolę oraz charakterystykę kompetencji w przyszłości - w kontekście zmieniającego się rynku pracy i ścieżek kariery.

Przed rozpoczęciem dyskusji dr inż. Andrzej Okuniewski, pełnomocnik Rektora PG ds. współpracy ze szkołami, omówił ofertę Politechniki Gdańskiej dla szkół średnich. 

W planach jest już kolejne spotkanie, którego gospodarzem tym razem będzie Gdański Uniwersytet Medyczny. 

fot. K. Krzempek / PG