O współpracy i integracji środowisk podczas IX Metropolitalnego Spotkania Noworocznego

W czwartek w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie noworoczne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Uczelni Fahrenheita. W wystąpieniach prezydenci miast i rektorzy podkreślali istotę integracji środowisk i nawiązywania współpracy, dzięki którym możliwy jest dalszy rozwój regionu. Podczas uroczystości powitano również zagranicznych doktorantów, którzy uzyskali stypendium naukowe im. Daniela Fahrenheita ufundowane przez Prezydent Miasta Gdańska.

 

Przedstawiciele władz samorządowych, środowiska naukowego, biznesowego oraz pomorskich instytucji spotkali się, by wymienić się doświadczeniami z ostatnich miesięcy i omówić plany na najbliższą przyszłość.

Mijający rok pokazał, że bez przyjaźni, sojuszy i wzajemnej współpracy trudno dziś realizować jakiekolwiek cele, od gospodarczych począwszy na tych związanych z bezpieczeństwem skończywszy. Dlatego tak ważne są działania realizowane w sojuszu z członkami grupy metropolitalnej – podkreślił prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, witając zgromadzonych gości. – Metropolia to system naczyń połączonych – wsie i miasteczka są satelitami dużych miast – jedne czerpią z drugich – gospodarczo, kulturowo, historycznie, społecznie. A silne regiony to silny kraj, lepszy rozwój w każdym zakresie i lepsza przyszłość mieszkańców.

prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG podczas Spotkania Noworocznego

Działania prowadzone w ramach Obszaru Metropolitalnego G-G-S przedstawił Michał Glaser, prezes OMGGS, opowiadając m.in. o nadchodzących pracach termomodernizacyjnych, przygotowaniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej do budowy nowej linii PKM Południe oraz korzyściach wynikających z ustawy metropolitalnej, która w minionym tygodniu została odrzucona przez Sejm.

O wyzwaniach dla całego regionu wspomniał również prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nawiązując do umowy podpisanej z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi przez uczelnie tworzące FarU – To ważny projekt dla naszego województwa. To niskoemisyjne źródła energii, nowe miejsca pracy czy kierunki studiów. To wspólne wyzwanie dla nas wszystkich.

prof. M. Gruchała przewodniczący Związku Uczelni Fahrenheita podczas Spotkania Noworocznego

Do idei podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego odniosła się także Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska, przedstawiając założenia kierunku studiów MBA: Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną, realizowanego w ramach Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza.

W dalszej części wystąpienia Prezydent Gdańska mówiła o programie stypendialnym im. Daniela Fahrenheita. Program realizowany jest od 15 lat, ale od niedawna jego formuła została poszerzona o nową kategorię stypendiów – dla zagranicznych doktorantów. Oferta powstała w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita i obejmuje roczne stypendium naukowe, staż na jednej z Uczelni Fahrenheita, a nawet bezpłatne zakwaterowanie. - Jesteśmy dumni z tego, jak silnym staliśmy się ośrodkiem akademickim. Dowodem na to jest m.in. liczba studentów zza granicy w naszym mieście - podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz, oficjalnie witając troje laureatów pierwszej edycji podczas wydarzenia.

stypendyści Anna Panagiota Souri, Maria Alaide de Oliveira i Stabak Roy z Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz

Od lewej: Stabak Roy, doktorant z Uniwersytetu Tripura, Maria Alaide de Oliveira z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco, Anna Panagiota Souri, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego oraz Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Stypendia odebrali:

  • Anna Panagiota Souri, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego, która podczas stażu na Uniwersytecie Gdańskim planuje prowadzić prace badawcze w zakresie projektowania, syntezy oraz analizy nowych fotokatalizatorów warstwowych na bazie podwójnego wodorotlenku – I miejsce.
  • Maria Alaide de Oliveira z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco. Staż na Politechnice Gdańskiej obejmuje prace badawcze dotyczące otrzymywania nowych katalizatorów na bazie związków metaloorganicznych, ich charakterystykę oraz pomiary aktywności fotokatalitycznej w procesie wytwarzania wodoru – II miejsce.
  • Stabak Roy, doktorant z Uniwersytetu Tripura w Indiach, którego plany badawcze na Uniwersytecie Gdańskim związane są z funkcjonowaniem transportu kolejowego w aglomeracji Gdańsk, Gdynia, Sopot i wykorzystywaniem w tym celu zastosowań geoprzestrzennych i geostatystycznych – III miejsce.

Podczas spotkania wiele miejsca poświęcono wojnie w Ukrainie i pomocy udzielanej naszym sąsiadom. Wśród gości był konsul Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Plodystyi, który podziękował wszystkim za udzielane wsparcie. 

Muzyczną oprawę wydarzenia zapewniła Gdańska Orkiestra Akademicka, działająca przy Uniwersytecie Gdańskim pod kierownictwem Marcina Janka. 

fot. Alan Stocki / Zespół Prasowy UG