Oś czasu Uczelni Fahrenheita

TEDxUniversityofGdansk2024 organizowany przez FarU
3. Piknik Nauki Fahrenheita
Finał Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej
Posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita. Rozstrzygnięcie II edycji konkursu Nagroda FarU
Wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo w bibliotekach GUMed, PG i UG
Finał konkursu „Mistrzowie współpracy Fahrenheita”
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Hackathon FarU
Podpisanie umowy o współpracy z powiatem wejherowskim
Powołanie Unii Studentów FarU
Posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita
Dzień Jakości FarU 2023
Panel Mistrzów Fahrenheita
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej - warsztaty w Pelplinie
Niech żyje nauka! Parada pomorskich uczelni wyższych rozpoczęła nowy rok akademicki
Inauguracja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej
Studenci z czterech uczelni będą tworzyć koncepcje rozwiązań dla gminy Pelplin.
Spotkanie integracyjne FarU
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Piknik Nauki Fahrenheita 2023
Udział FarU w konferencji Infoshare
Start II edycji programu stypendialnego Prezydent Miasta Gdańska im. D. Fahrenheita
Posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita
XIII Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii
Science Speed Dating FarU
FarU z nagrodą specjalną w plebiscycie Pomorskie Sztormy
Podpisanie umowy ramowej z Hevelianum
Ogłoszenie zwycięzców konkursu Nagroda FarU
Finał konkursu „Kolej na Południe”
Rozstrzygnięcie II etapu konkursu organizowanego z Pomorską Koleją Metropolitalną.
Podpisanie umowy ramowej z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi
Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański zawarły umowę o współpracy ze Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe.
IX Metropolitalne Spotkanie Noworoczne
Dofinansowanie dalszych działań konsolidacyjnych przez MEiN
Finał konkursu „Mistrzowie współpracy Fahrenheita”
Mural Zdrowia Psychicznego, ProBe’r oraz Konferencja „Co dalej” to zwycięskie projekty I edycji konkursu.
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Studenci studentom: Start szkoleń z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenia prowadzone przez studentów GUMed dla studentów uczelni członkowskich FarU.
FarU na SkillsPoland 2022
Prezentacja FarU podczas największego konkursu branżowego w Polsce.
Przyznanie stypendiów im. D. Fahrenheita
To pierwsza edycja nowej kategorii stypendiów przyznawanych przez Miasto Gdańsk w porozumieniu z FarU.
Konwent Gospodarczy przy Związku Uczelni Fahrenheita
Start pierwszej edycji konkursu dla kół naukowych Mistrzowie współpracy Fahrenheita
Udział FarU w konferencji Infoshare
Aplikacje wspierające medycynę, urządzenia zabezpieczające komunikację w sieci czy mini wersja laboratorium - to tylko część aktywności na stoisku FarU podczas Infoshare.
Welcome Week dla studentów zagranicznych
Niech żyje nauka! Pierwsze wspólne otwarcie roku akademickiego gdańskich uczelni wyższych
FarU na pikniku rodzinnym Dzień Innowacji Erasmus+
W namiocie FarU czekały pokazy i zabawy eksperymentalne dla dzieci, a studenci GUMed oferowali bezpłatne podstawowe badania zdrowotne.
Przekazanie przewodnictwa podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Ogłoszenie programu stypendialnego dla zagranicznych doktorantów
Trzy prestiżowe stypendia naukowe im. D. Fahrenheita dla najlepszych doktorantów z zagranicy.
Spotkanie integracyjne Uczelni Fahrenheita
Rozstrzygnięcie I etapu konkursu FarU i PKM „Kolej na Południe"
Pierwszy etap zakończony wystawą prac studentów, także w formule online.
Konferencja „Dzień Jakości FarU”
Po raz pierwszy członkowie wspólnoty FarU spotkali się, by razem debatować nad jakością kształcenia.
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Statuetka Primum Cooperatio dla Dyrektorki FarU
Dyrektorka Uczelni Fahrenheita otrzymała nagrodę Primum Cooperatio za współpracę z przedsiębiorstwami.
Piknik Fahrenheita
Moc atrakcji z okazji pierwszego Pikniku Fahrenheita, organizowanego cyklicznie przez FarU.
Dzień Fahrenheita
Obchody urodzin patrona Uczelni Fahrenheita obejmowały również pierwszy przejazd tramwaju FarU.
Uczelnie Fahrenheita na Juwenaliach Gdańskich 2022
Na uczestników czekał specjalnie przygotowany namiot Uczelni Fahrenheita, pełen atrakcji i naukowych ciekawostek.
Szkolenia dla pracowników FarU
Do udziału w kolejnej serii szkoleń zaproszeni zostali pracownicy zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat baz danych.
Cykl debat pt.: „Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos”
Dyskusje dotyczące roli i znaczenia miejsc powszechnie dostępnych w różnych aspektach.
Utworzeniu wspólnoty „Uczelnie Fahrenheita”
Podpisanie umowy o utworzeniu wspólnoty „Uczelnie Fahrenheita” i współpracy w tworzeniu federacji „Uniwersytet Fahrenheita”.
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Start konkursu FarU i PKM SA „Kolej na Południe"
Konkurs dla studentów GUMed, PG i UG na zaprojektowanie przystanków PKM Południe.
Uczelnie Fahrenheita na Expo 2020
Przedstawiciele FarU wzięli udział w targach Expo 2020 w Dubaju.
Uruchomienie wspólnego systemu zarządzania infrastrukturą badawczą
Naukowcy FarU zyskali nowe narzędzie, które istotnie ułatwi prowadzenie projektów i prac badawczych.
Wspólne seminaria naukowe FarU
Celem inicjatywy jest wymiana myśli naukowej wśród przedstawicieli uczelni członkowski FarU.
Podpisanie umowy ramowej z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA)
Dokument określa perspektywy i kierunki współpracy pomiędzy FarU i InvestGDA.
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Debaty FarU pt. „Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?”
Przebieg debat można obejrzeć na kanale YouTube FarU.
Podpisanie listu intencyjnego przez Samorządy Doktorantów uczelni tworzących FarU
Uruchomienie poczty międzyuczelnianej FarU
Usprawnienie obiegu dokumentów między GUMed, PG i UG.
Udział FarU w konferencji Infoshare
Prezentacja działalności FarU podczas największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Podpisanie umowy ramowej z Pomorską Koleją Metropolitalną
Dokument określa najważniejsze obszary współpracy pomiędzy FarU a PKM SA.
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Podpisanie deklaracji patronackiej nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym
Sygnatariuszami zostali również Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska i Arkadiusz Gawrych – prezes zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy.
Powołanie drużyny koszykówki Fahrenheit Universities 3x3
To drużyna zbudowana z myślą o najważniejszych turniejach koszykówki 3x3 nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
FarU jako członek wspierający Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot
Uczelnie Fahrenheita dołączyły do grona kilkunastu instytucji, fundacji i uczelni, które już wcześniej zadeklarowały współpracę z OMGGS.
Powołanie zespołów realizujących projekt „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”
W ramach projektu powołano 21 liderów zespołów odpowiedzialnych za różne aspekty integracji uczelni.
Pierwsze seminaria dla pracowników i doktorantów FarU
Seminaria dotyczyły poszczególnych etapów przygotowania oraz publikacji artykułu naukowego.
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Dofinansowanie działalności FarU przez Ministra Edukacji i Nauki
Uczelnie Fahrenheita otrzymały dofinansowanie w wysokości 2,98 mln zł.
Opracowanie identyfikacji wizualnej FarU
Uchwalenie statutu Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita podczas posiedzenia Zgromadzenia
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita
Utworzenie Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.